Fluxo exportación comercio exterior

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra, en colaboración cos concellos, celebrará unhas xornadas informativas sobre a inminente convocatoria de axudas do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.

A través do GALP Ría de Pontevedra, entidade sen ánimo de lucro que integra a 74 entidades dos Concellos de Bueu, Marín, Pontevedra, Poio, Sanxenxo e Meaño, preténdese axudar a mellorar as condicións de vida e oportunidades de desenvolvemento actuais e futuras dos integrantes da comunidade costeira na zona; facilitando coas súas accións a competitividade dos produtos e dos produtores, o benestar da cidadanía, construíndo co uso sustentable dos recursos vinculados ao mar, da contorna costeira e da herdanza mariñeira un emblema de desenvolvemento.

Nas reunións informativas, abertas a todo tipo de público interesado, especialmente a emprendedores, empresarios ou persoas vinculadas ao sector marítimo-pesqueiro, falarase sobre as convocatorias de axudas, os criterios de baremación dos proxectos (produtivos e non produtivos), colectivos prioritarios, viabilidade de proxectos e a súa adecuación á estratexia de desenvolvemento local do GALP Ría de Pontevedra, así como expoñer casos de éxito para inspirar aos posibles promotores.

Dende o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra anímase ao público para participar, especialmente a aqueles que queiran emprender na contorna da Ría de Pontevedra.