Desde este mes de maio ata outubro, comeza a veda do ourizo de mar polo que deixaremos de ver este delicioso produto nas nosas lonxas.
Como xa comentamos nun post anterior dedicado ao ourizo de mar, este reprodúcese entre abril e setembro razón pola cal, para asegurar a continuidade da especie e o recurso pesqueiro, debe abandonar as nosas lonxas durante uns meses. A pesar disto, poderemos seguir consumindo ourizo en preparacións conxeladas ou en conserva.