Seguimos coa nosa serie “Especies da Ría de Pontevedra” na que, nesta ocasión, imos falar do  Escarapote de pedra (Scorpaena  scrofa) un peixe moi coñecido e apreciado que podemos atopar en lonxas como a de Bueu ou  Portonovo e nas distintas prazas de abastos da Ría de Pontevedra.

O  escarapote (Scorpaena  scrofa) é un peixe da familia  scopaenidae, de 30 a 50 cm de lonxitude, cun corpo moi  robusto, de cor vermella e cuberta ao longo da súa cabeza e aletas de multitude de espiñas  venenosas que son perigosas mesmo cando o peixe xa morreu. Posúe uns ollos  ovalados e unha boca moi grande con dentes en ambas as mandíbulas e apéndices  dérmicos tanto na mandíbula inferior como superior.

A aleta dorsal está formada por 12 radios duros e 9  ou 10 brandos, mentres que a aleta anal posúe 3 radios duros e 5  ou 6 brandos. Entre os radios 6 e 11 da aleta dorsal presenta unha mancha escura moi característica. Posúe un gran número de  escamas sobre a liña lateral, entre 35 e 45, mentres que a cabeza atópase espida, sen  escamas .

Poden modificar en poucos minutos a súa cor, aclarándoo ou escurecéndoo, para adaptarse á cor do fondo e muda a pel cada dúas semanas.

En canto aos seus hábitos, trátase dun peixe solitario que vive en fondos rochosos ou  coralígenos, a partir dos 20 metros, e en fondos  fangosos ata os 200 metros de profundidade. Permanece inactivo no fondo (bentónico) durante o día e cazando de noite  góbidos, crustáceos e outros  invertebrados. A pesar de que os adultos, durante o día adoitan descansar sobre o fondo, os xuvenís prefiren nadar a medias augas.

Durante os meses de maio a agosto ten lugar a súa reprodución chegando a realizar unha posta de 200.000 ovos. Podemos atopar a  Scorpaena  scrofa en augas do Mediterráneo e do Atlántico oriental onde os pescadores utilizan artes de  enmalle, como o  trasmallo, ou o palangre para a súa captura.

É unha especie potencialmente perigosa, debido a que na aleta dorsal e no  opérculo  branquial posúe unhas espiñas conectadas a  glándulas  venenosas capaces de provocar unha gran dor, inflamación e mesmo febre. Neste caso hai que ter en conta que canto maior é o peixe, máis  venenosa e perigosa será a picadura, abrigo en nenos.

A pesar do perigoso das súas espiñas  venenosas, o  escarapote é un peixe moi apreciado  gastronómicamente, co cal preparar o tradicional pastel de escarapote.