Desde o proxecto “  pescadoartesanal.  com“ queremos promover a posta en valor do produto pesqueiro artesanal a través de campañas de distinción e promoción do produto local. Neste sentido, outorgamos  pórtaos prezos “ pescadoartesanal. com” a aquelas peixarías que contan con produtos procedentes das lonxas da Ría de Pontevedra. O obxectivo de pórtaos prezos “  pescadoartesanal.  com” é o de sinalar os produtos pesqueiros que procedan das lonxas de Bueu,   Campelo, Marín ou   Portonovo para favorecer o produto local e a posta en valor do produto pesqueiro da Ría de Pontevedra.

Como xa se avanzamos no blogue, púxose en marcha unha campaña de comprobación do uso de pórtaos prezos para garantir o seu correcto emprego en todas aquelas peixarías que conten con devandito distintivo. A primeira visita de comprobación realizouse esta semana na praza de abastos de Bueu na cal se puido comprobar que a gran parte do produto que nos podemos atopar na devandita praza pertence á lonxa de Bueu.

En general, estamos muy satisfechos con el uso que se le da a los porta precios en la plaza de abastos de Bueu a pesar de que siguen existiendo varias pescantinas que por desconfianza no siempre marcan el precio de sus productos.

Nos próximos días visitaranse o resto de prazas de abastos, situadas dentro do territorio do GALP Ría de Pontevedra, para seguir coas visitas de comprobación.