Na actualidade son cada vez máis os consumidores que se preocupan por adquirir produto local, sustentable e menos invasivo co medio ambiente polo que desde “ pescadoartesanal. com” levamos a cabo diferentes iniciativas a través das cales identificar o produto pesqueiro local e informar o consumidor sobre aqueles aspectos para ter en conta no momento da compra (distintas especies, etiquetaxe, tamaños mínimos, índices de frescura…).

Desde o inicio do proxecto, apostouse pola distinción do produto local procedente da pesca artesanal da Ría de Pontevedra mediante a utilización de porta prezos, polo que se foi outorgando “distintivos  pescadoartesanal. com” a aquelas peixarías que contan con produtos procedentes das lonxas da Ría de Pontevedra (Bueu,   Campelo, Marín ou   Portonovo). Como consumidores, podemos fixarnos neste tipo de ferramentas para asegurar que se trata de produto local e que a nosa compra está a contribuír ao uso de artes sustentables e á economía das vilas mariñeiras.

Coa nosa compra ao optar polo consumo de produto local e/ou Km 0  contribuímos á economía e emprego local, e axudamos ao medio ambiente, xa que o tempo de transporte é moito menor e con iso a emisión de gases de efecto invernadoiro ademais de que non é necesario o uso dunha gran cantidade de envases e embalaxes para o seu transporte ( a necesidade de utilizar envases e material de embalaxe crece cando o produto ten que facer un gran percorrido ou ser manipulado para cambiar dun medio de transporte a outro).

En total,  Pescadoartesanal. com repartiu os seus distintivos a 47 peixarías, das cales 46 atópanse en prazas de abastos (Bueu, Marín, O Grove, Pontevedra,  Portonovo e Sanxenxo):

  • Praza de Abastos de Bueu: 13 peixarías con distintivo
  • Praza de Abastos de Marín: 3 peixarías con distintivo
  • Praza de Abastos do Grove: 1 peixarías con distintivo
  • Praza de Abastos de Pontevedra: 14 peixarías con distintivo
  • Praza de Abastos de  Portonovo: 9 peixarías con distintivo
  • Praza de Abastos de Sanxenxo: 6 peixarías con distintivo
  • Peixaría Manolo (Galerías Azul, Pontevedra)

 

Se queres saber cales son as peixarías con distintivo “ pescadoartesanal” na túa praza de abastos máis próxima tan só tes que entrar aquí.