O pasado luns 12 de novembro,  deu comezo a campaña 2018 – 2019 da centola (Maja  squinado) entre a desembocadura do Miño e o Cabo de Estaca de Bares polo que, transcorridos os 15 primeiros días de campaña, analizamos as vendas deste crustáceo nas lonxas da Ría de Pontevedra (Bueu,  Campelo, Marín e  Portonovo).

Tras o inicio de campaña e ata o 23 de novembro, nas lonxas da Ría de Pontevedra vendéronse un total de 6.766,10 Kg de centola a maioría dos cales se poxaron na lonxa de Bueu, que acaparou o 54,39% das capturas seguida da lonxa de  Portonovo cun 27,59%.

cantidad vendida

 

En canto á evolución dos prezos é a lonxa de  Campelo a cal, a pesar de ser a que menor cantidade de centola poxou, alcanzou un maior importe cun prezo máximo medio de 13,94 euros/Kg e mínimo de 6,78 euros/Kg.

Precios

Se comparamos estes datos cos obtidos ao comezo da campaña 2017 – 2018 podemos observar que a cantidade de centola vendida nas lonxas da Ría de Pontevedra foi inferior, xa que nos primeiros 15 días de campaña o ano pasado poxáronse 9393,35 Kg (máis de 2.000 Kg máis que na campaña 2018 – 2019). O que si se mantén é o predominio de Bueu en canto a cantidade de crustáceo poxado.

cantidad vendida 2017

Respecto a os prezos medios,  destaca o prezo máximo obtido na lonxa de Marín no 2017 que alcanzou os 17 euros/Kg. En xeral os prezos mínimos e medios obtidos nas lonxas da Ría de Pontevedra durante o inicio da campaña 2017 – 2018 foron inferiores ao os alcanzados este ano, con todo non pasa o mesmo co prezo máximo, que si supera ao alcanzado en 2018.

Precios 2017

En xeral, e á vista dos resultados obtidos nas primeiras poxas, pódese concluír que a campaña 2018 – 2019 comezou cunha cantidade de capturas moi inferior á campaña anterior e cunha distribución máis homoxénea de prezos entre as catro lonxas da Ría de Pontevedra.