O pasado 5 de abril, á vista dos datos de captura da raia mosaico (Raja undulata) en augas da zona IX, a Secretaría Xeral de Pesca comunicou o peche da pesqueira.

Debido a que se alcanzou o tope de captura, desde o 7 de abril non se pode capturar raia mosaico (Raja undulata) na Ría de Pontevedra e por conseguinte non a poderemos atopar nas prazas de abastos de Bueu,Marín, Sanxenxo, Portonovo, Pontevedra e Sanxenxo.