Desde este mes de maio ata outubro, comeza a veda do ourizo de mar polo que deixaremos de ver este delicioso produto nas nosas lonxas.

Como xa comentamos nun post anterior dedicado ao ourizo de mar, este reprodúcese entre abril e setembro razón pola cal, para asegurar a continuidade da especie e o recurso pesqueiro, debe abandonar as nosas lonxas durante uns meses.

Na Ría de Pontevedra podemos atopar a este delicioso equinodermo nas lonxas de Bueu e Portonovo estando a súa captura regulada polo plan de explotación conxunto das confrarías de Bueu, Portonovo e Sanxenxo.

Durante os meses de campaña deste ano (xaneiro – abril) na Ría de Pontevedra capturouse un total de 26.298,00 Kg de ourizo cun importe total de 240.940,85 euros, sendo a lonxa de Bueu a que contou con maior número de capturas (25.433,00 fronte aos 865,00 da lonxa de Portonovo) e importe (235.230,85 fronte aos 5.710,00 da lonxa de Portonovo).

A pesar da veda, os consumidores poderemos seguir atopando ourizo en preparacións conxeladas ou en conserva.

Datos aportados por: www.pescadegalicia.com