O pasado luns 1 de xullo, deu comezo a campaña 2019 – 2020 do polbo (Octopus  vulgaris) polo que transcorridos os 15 primeiros días de campaña, analizamos as vendas deste cefalópodo nas lonxas da Ría de Pontevedra (Bueu, Campelo, Marín e Portonovo).

Tras o inicio de campaña e ata o 19 de xullo, nas lonxas da Ría de Pontevedra vendéronse un total de 16.123,45 Kg de polbo a maioría dos cales se poxaron na lonxa de Bueu, que acaparou o 94,6%.

cantidad pulpo

En canto á evolución dos prezos é a lonxa de Marín a cal, a pesar de ser a que menor cantidade de centola poxou, alcanzou un maior importe cun prezo máximo medio de 9,20 euros/Kg e mínimo de 1 euro/Kg.

precio medio

Se comparamos estes datos cos obtidos ao comezo da campaña 2017 – 2018 podemos observar que a cantidade de polbo vendido nas lonxas da Ría de Pontevedra foi inferior, xa que nos primeiros 15 días de campaña o ano pasado poxáronse 30.198, Kg (case o dobre que na campaña 2019 – 2020). O que si se mantén é o predominio de Bueu en canto a cantidade de cefalópodo poxado.

cantidad pulpo 2018

Respecto a os prezos medios, a pesar de que a lonxa de Bueu alcanzou o maior prezo, destaca o prezo máximo obtido na lonxa de Marín no 2018 que alcanzou os 14 euros/Kg. En xeral os prezos mínimos e medios obtidos nas lonxas da Ría de Pontevedra durante o inicio da campaña 2018 – 2019 foron superiores ao os alcanzados este ano.

precio medio 2018

En xeral, e á vista dos resultados obtidos nas primeiras poxas, pódese concluír que a campaña 2019 – 2020 comezou cunha cantidade de capturas moi inferior á campaña anterior e cunha distribución máis ou menos homoxénea de prezos entre as catro lonxas da Ría de Pontevedra.

 

Fonte dos datos: www.pescadegalicia.gal