Documentos sobre o GALP Ría de Pontevedra

Documentación para a presentación de proxectos

Modelos de documentación para proxectos

Enlaces de interese para a presentación de proxectos

Proceso de selección e contratación