O GALP Ría de Pontevedra: Territorio

O GALP-RP abarca os termos municipais de Bueu, Marín, Pontevedra, Poio, Sanxenxo e Meaño, zona costeira e de influencia da ría de Pontevedra.