Proxectos: Como presentar un proxecto a unha convocatoria de axudas aberta

A Orde do 14 de setembro de 2023, da Consellería do Mar da Xunta de Galicia establece as Bases Reguladoras para a concesión de axudas para desenvolver proxectos nas zonas costeiras cumprindo cos obxectivos das súas EDLP para o período 2023-2027 ao abeiro do FEMPA.

Orde de Bases Reguladoras

 

Neste momento, está aberta a seguinte Convocatoria de Axudas, en réxime de concorrencia competitiva:

Orde de Convocatoria de Axudas

 

Para presentar un proxecto, ao abeiro da EDLP do GALP Ría de Pontevedra, podes facelo a través do PROCEDEMENTO (código PE155A) correspondente na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

 

Bases Reguladoras: Orde do xx de xxxx de 2023 da Consellería do Mar

Convocatoria de axudas aberta

Criterios de baremación dos proxectos

Modelo de Memoria para a presentación dun proxecto

Folla de cálculo para estimar o orzamento do proxecto