Se incluirán aquí os proxectos propios que o GALP-RP desenvolva como iniciativas de dinamización.