Proxectos financiados no territorio

A continuación amósanse os proxectos que, ata o momento, foron aprobados resultando obxecto de axuda:

Proxectos aprobados