Nome

Barco Pescador 2

Lonxitude

27 m

Ano

1982

Número folio

A-54

Porto ou Lonxa

Pontevedra

"Cita de prueba 2"

Venda directa

Nome:

Enderezo:

E tamén é

Nome:

Enderezo: