Tras a entrega dos distintivos «pescadoartesanal.com» á hostalería, moitos foron os interesados nesta iniciativa e no proxecto pescadoartesanal.com. Entre os interesados atopábase a «pescadería Manolo», situada nas galerias azul de Pontevedra, quen quería contar co distintivo no seu establecemento.

IMG_20171006_125335-01

Ricardo, dono da «pescadería Manolo», conta no seu establecemento cun excelente produto de calidade procedente das lonxas de Cambados e Portonovo apostando ademais polas marcas de calidade para poñer en valor o produto da pesca artesanal como «pescadoartesanal.com» e «PescadeRías, de onde se non?». Ricardo é consciente da importancia do apoio ao produto pesqueiro local e as súas artes de pesca sustentables, polo que no ano 2015 uniuse a «pescadoartesanal.com» contando con pórtaos prezos para sinalar o produto procedente das lonxas da Ría de Pontevedra.

IMG_20171006_125442-01                           IMG_20171009_110357-01

Como método de promoción do seu produto e sinalización do seu apoio á pesca sustentable, Ricardo solicitou un distintivo para o seu establecemento situado fóra dunha praza de abastos, polo que o pasado venres concedéuselle á Pescadería Manolo o distintivo «pescadoartesanal.com» como un método máis visual de distinción do produto local e de calidade dos seus produtos co que os seus clientes habituais e potenciais poderán informarse sobre o proxecto «pescadoartesanal.com» e a pesca artesanal da Ría de Pontevedra.

Ademais dos distintos produtos pesqueiros, Pescadería Manolo conta cun recuncho de información na cal os seus clientes poden informarse das distintas marcas de calidade coas que Ricardo conta na súa pescadería.

Se sodes de Pontevedra e queredes contar nas vosas cociñas con produto procedente da pesca artesanal da Ría de Pontevedra, podedes visitar a «Pescadería Manolo» situada en Joaquín Costa, Galerias Centro Azul local 9,  de 10:00 a 15:00 de martes a sábado.